Tkaninové hadicové filtry

Jsou v současné době nejrozšířenějšími představiteli velkých průmyslových tkaninových filtrů. Základní filtrační prvek těchto filtrů má tvar hadice o průměrech pod cca 200mm, přičemž délka těchto hadic bývá řádově v metrech. Volbou počtu hadic lze pak vytvořit filtr prakticky na libovolné množství vzdušniny. Filtrační hadice je běžný provozní prvek filtru a podle potřeby jí lze vyměňovat.

S výhodou je možné celý filtr rozdělit na několik menších sekcí (komor). V běžných aplikacích jich bývá čtyři až šest. Tato koncepce má tu výhodu, že z důvodů například údržby, můžeme libovolnou komoru odstavit a filtrační proces pak probíhá přes zbývající část filtru bez újmy na jeho celkové účinnosti.

Tkaninové filtry však mají ve svém provozu některá omezení. Filtrační tkanina se vybírá pro dané pracovní podmínky a tyto podmínky je nutné při provozu zdroje dodržovat. Jedná se například o nepřekračování dohodnutých teplotních limitů.

Z těchto důvodů bývají v některých případech součástí dodávky i různá zabezpečovací zařízení, určená pro zajištění mezí požadovaných provozních parametrů.

Základem každého hadicového filtru je filtrační hadice. Na správném výběru materiálu filtrační hadice závisí jak požadovaná účinnost filtru, tak jeho dlouhodobá funkce. Každý typ materiálu má stanoveny podmínky, při jejichž dodržování má hadice optimální účinnosti i životnost.

Tkanin použitelných pro výrobu filtračních hadic je v současné době na světovém trhu značné množství. V případě výběru vhodného filtračního materiálu Vám doporučujeme obracet se na renomované firmy, které mají s praktickým používáním těchto materiálů dlouhodobé zkušenosti. Pro Slavex Industrial Filters je standardním dodavatelem filtračních hadic firma Midwesco Filter Resources, Inc. (USA), která á více jak dvacetiletou zkušenost s aplikací těchto materiálů.