Filtrační komponenty

Filtrační tkaniny

 • Jméno tkaniny
  • provozní teplota / maximální teplota
  • průmyslové využití
 • Polypropylene (PP)
  • 90°C / 95°C
  • chemický, farmaceutický a potravinářský průmysl; pozinkovny; výroba plastů; dřevozpracující prům.
 • Polyamide (PA)
  • 110°C / 115°C
  • mokré filtrace
 • Polyacrylonitrile copolymer (AC)
  • 115°C / 120°C
  • betonárky; čističky; elektrárny
 • Temperature resistant olefin (RO)
  • 125°C / 135°C
  • chemický průmysl; výrobny hnojiv; vápenky
 • Polyacrylonitrile homopolymer (DT)
  • 125°C / 140°C
  • drcení a vysoušení uhlí; rozprašovací sušárny; elektrárny
 • Polyester (PE)
  • 150°C / 150°C
  • cementárny; keramický průmysl; potravinářství; výroba oceli; těžební průmysl; výroba plastů a dřevozpracující průmysl
 • Polyphenylensulfide (PPS, Ryton)
  • 190°C / 200°C
  • chemický průmysl; výroba kovu; elektrárny; spalovny odpadu
 • m-Aramide (NO, NX)
  • 200°C / 220°C
  • betonárky; keramický průmysl; chemický průmysl; vápenky; výroba oceli
 • Aromatic polyamide-imide (KMT)
  • 200°C / 260°C
  • betonárky; výroba oceli
 • Polyamide (PI, P84)
  • 240°C / 260°C
  • cementárny, chemický průmysl; výroba oceli; elektrárny; spalovny odpadu
 • Polytetraflurethylene (PTFE, TF, TFL)
  • 250°C / 280°C
  • Černouhelný těžební průmysl; chemický průmysl; elektrárny; spalovny odpadu
 • Woven fiberglass
  • 250°C / 265°C
  • Cementárny; metalurgie; chemický průmysl; Energetický průmysl
www.midwescofilter.com (partner pro tkaninové filtry)
^ nahoru

Filtrační hadice a klece

Hadice je základní prvek filtru. Na její správné volbě a způsobu použití závisí jak výsledná odlupčivost filtru, tak i jeho životnost (resp. Náklady na jeho provoz). Vybrat správný typ hadice není vůbec tak jednoduchá záležitost, jak se na první pohled zdá. Každý materiál hadic se hodí pro jiné pracovní podmínky a je nutné uvážit všechny vlivy, kterými bude hadice zatěžována. Pro příklad si jmenujme alespoň některé základní:
 • typ kotle a způsob jeho provozování
 • typ filtru a způsob jeho provozování
 • palivo
 • chemické složení spalin
 • pracovní teplota spalin
 • maximální teplota spalin
 • mechanické namáhání hadice
 • způsob a četnost přechodů přes rosný bod
 • obsah vody a oleje v ofukovacím vzduchu
 • chemické složení popílku
 • granulace popílku
 • množství popílku
 • procento nedopalu
 • způsob proudění vzdušniny ve filtru
 • rozměry filtru
 • způsob odsunu popílku z filtru
 • tloušťka izolace filtru
 • způsob stratu kotle
 • účinnost filtru a finanční poměry provozovatele

Tyto a ještě mnohé další vlivy je nutno důkladně zvážit a na jejich základě zvolit vhodný typ tkaniny.

Na světovém i na našem tuzemském trhu je k dostání již několik stovek druhů filtračních materiálů hadic. Každý typ materiálu má sice přesně stanoveny podmínky, při jejichž dodržování má hadice optimální účinnost i životnost. Bohužel mnoho dalších parametrů k dispozici není – jde hlavně o dlouhodobé praktické zkušenosti s použitím daného typu materiálu. Z tohoto důvodu je nezbytné obrátit se na firmu s patřičnými zkušenostmi a typ materiálu určit na základě jejího doporučení.

Hadice jsou na spodním konci zesílené dvojitým lemem, který zvyšuje mechanickou odolnost hadic. Hadice se totiž mohou při provozu volně kývat a to v případě vzájemného dotýkání na spodním konci zamezuje jejich poškození. Každá hadice má v horní části kroužek z pružinové oceli, který slouží k zaklapnutí hadice v roštu.

Každá hadice (u filtrů Pulsjet) je vyztužena klecí, která vlastně tvoří její nosný prvek. Klec je dvoudílná s jednoduchým spojovacím zámkem. V Případě změny klecí doporučujeme vždy kontaktovat Slavex a tuto změnu konzultovat. Náhradní klece je nutno skladovat v krytém (postačuje nevytápěném) skladu. Pokud klec při skladování narezne, je nutno ji před vsunutím do hadice začistit brusným papírem.

^ nahoru