Tkaninové hadicové filtry s pulzním proplachem

Je jedním z nejrozšířenějších a nejefektivnějších způsobů odloučení tuhých emisí. Vzhledem k minimálním nárokům na prostor je tento typ filtrů obzvláště vhodný pro rekonstrukce mechanických elektrostatických filtrů, neboť umožňují nahradit stávající filtrační technologie tkaninovými filtry typu SLAVEX bez větších zásahů do statiky nosných částí původního zařízení.

Prostorová nenáročnost tkví v tom, že efektivní čištění (nárazy stlačeného vzduchu), dovoluje vyšší filtrační rychlosti (1,0 ÷ 2,5 m/min) oproti filtračním rychlostem (0,5 ÷ 1,0 m/min) u tkaninových filtrů se zpětným proplachem a tím menší filtrační plochy pro stejné množství filtrované vzdušiny.

Stlačený vzduch (0,5 ÷ 0,7 MPa) je ze zásobníků veden přes membránové ventily a ofukovými trubkama k filtračním hadicím, na kterých se z venkovní strany v prašné komoře filtru usazují tuhé emise (prach, popílek, apod.). Z vnitřní strany filtrační hadice, která je vyztužena drátěnou klecí, se vhání stlačený vzduch, který prudkým nárazem rozechvěje filtrační hadici a odstraní usazený materiál. Tím se filtrační hadice zregeneruje a je schopna další činnosti.

Pulzní proplach je u našich tkaninových hadicových filtrů řízen automaticky ze snímače tlakového rozdílu, (rozdíl tlaku mezi čistou a prašnou komorou), který přes časovací zařízení dává elektrický signál solenoidnímu ventilu, který otevírá a zavírá přívod vzduchu k regeneraci přes membránový ventil.

Diferenční tlak pozvolna stoupá až dosáhne optimálně zvolené hodnoty, která je signálem, že vrstva usazeného popílku potřebuje odstranit pulzem stlačeného vzduchu. Usazený popílek po ofuku klesá do výsypky prašné komory, ze které se přes vzduchotěsný rotační podavač odvádí na skládku.

V posledních letech se automatizování chodu tkaninového hadicového filtru řeší obvykle užitím průmyslových řídících počítačů. Určité prvky procesu čištění filtru se ponechávají v lokálních ovladačích umístěných přímo na filtru, další procesy se přenášejí na hlavní řídící počítač technologie, resp. na centrální velín. Takovéto řešení je optimalizované a při minimálních nákladech umožňuje dokonalý přehled o chodu celé odprašovací technologie

Výhody:
  • nízké kapitálové náklady
  • minimální prostor
  • snadná údržba