Prioritní činnost firmy

Vstupem České a Slovenské republiky do Evropské Unie vstoupili v platnost a zároveň se zpřísnily emisní limity, hlavně co se týče plynných složek SOx, které vznikají při spalování tuhých fosilných paliv. Do roku 2012 bude nutné jen v České republice zekologizovat cca 5000MW malých a středních zdrojů elektráren, tepláren a výtopní spalujících české hnědé a černé uhlí.

Proto vedení naší firmy v předcházejících letech rozhodlo, že prioritní činností firmy se stane vývoj cenově dostupné odsiřovací technologie.

Náš marketingový tým úkolovaný průzkumem trhu dospěl k závěru, že hlavní překážkou ekologizace dosud nezekologizovaných provozů spalujících tuhé fosilní paliva je cenová dostupnost zařízení odstraňujících kyselé složky spalin.

Zatímco naši konstruktéři a projektanti v počáteční fázi této aktivity vyvíjeli odsiřovací zařízení vysoké účinnosti ( firma vyvinula a vyzkoušela v období 1996 až 2001 zařízení s účinností až 99%) tentokrát hlavním úkolem konstruktérů a projektantů bylo vyvinout technologii co nejnižších kapitálových a provozních nákladů ( cca 2000 Kč za 1KW instalovaného výkonu ). Účinnost odsíření se měla zachovat v rozmezí 60 - 90%, v závislosti na typu paliva.

Konkrétně u sokolovského uhlí s obsahem síry cca 0,7%, spalováním kterého vzniká cca 1500mg SOx /Nm3 spalin , pro dodržení emisních limitů stačí i 60% účinnost. U mosteckého uhlí s obsahem síry cca 1,4%, produkujícího až 4000mg SOx na Nm3 spalin , je zapotřebí účinnosti až 90%.

Koncem třetího kvartálu 2006 žádoucí odsiřovací jednotka byla našim týmem konstruktérů a projektantů vyprojektována, a následně v Chemes a. s. Humenné, Slovensko vyrobena a instalována v provozu.

Provoz jednotky, který byl zahájen začátkem prosince 2008 a použivá se jako sorbent vápenec z vápenky Carmeuse Margecany (o zrnitosti 90% pod 90 mikronu), vykazuje v provozu na ruské černé uhlí větší než 95% účinnost. Oficiální měření autorizované firmy potvrdilo, že námi koncipovaný a vyprojektovaný systém mokré vápencové vypírky je s rezervou schopný snížit emise SOx z cca 1500 mg/Nm3 na cca 50 mg/Nm3, tedy pod hodnoty stanovené zákonem o emisích.