Poslání firmy

Vstupem ČR a SR do EU se zvyšují nároky na odsíření a filtraci, proto bychom rádi pomohli ostatním subjektům a firmám, které ještě tyto limity nesplňují, že jsme schopni dodat celý projekt tzv. „na klíč“ - od prvotní projekce, až po instalaci a konečný commissioning /= uvedení do provozu/.

Důležitým úkolem našich firem pro další roky bude přesvědčit teplárny spalující české i slovenské hnědé uhlí, aby zachovali provozuschopné kotle a doplnili provozy cenově dostupnou odsiřovací technologií od firmy Slavex.

Výpočty, studie a nabídky, které naše firma ve spolupráci s dodavateli uhlí pro aktuální i potenciální klienty doposud vypracovala jednoznačně potvrzují, že výroba energie z hnědého uhlí s vyšším obsahem síry může být cenově atraktivní a zároveň ekologická.