Historie firmy

Firma Slavex Industrial Filters, s. r. o. je sesterskou organizací firmy Slavex Engineers, která byla založena v roce 1990 jako fyzická osoba a už roku 1991 začala vyvíjet intenzivní činnost v oblasti odstraňování tuhých znečišťujících látek ( tuhé emise energetických celků - elektrárny, teplárny, výtopně, spalovny a procesní průmysl ).

Start firmy Slavex Engineers byl raketový a už koncem roku 1991 obdržela lukrativní multimiliónovou zakázku na dodávku 4 tkaninových filtrů s pulzním proplachem pro teplárnu Trmice - Ústí nad Labem, od roku 1994 (Dalkia CZ).

V roce 1992 firma rychle expandovala a počet jejích zaměstnanců vzrostl během jednoho roku ze 6 na 45. V následujících letech 1993, 1994, 1995 firma realizovala zakázky na tkaninové filtry (6 jednotek pro teplárnu Karviná, 3 jednotky pro NH Ostrava, 1 jednotka pro CHZ Sokolov a řadu menších filtrů pro lupkárnu Velké Opatovice). Průměrný obrat firmy Slavex až do roku 1997 činil 90 mil. Kč ročně.

V roce 1998 začala restrukturalizace firmy Slavex Engineers. Neefektivní činnosti jako montáž a výroba filtr. komponentů byli zrušené a došlo k snížení stavu na 12 vlastních zaměstnanců a 10 zaměstnanců se smluvním vztahem ( mandátní smlouvy ). V témže roce byla založená firma Slavex Industrial Filters,s.r.o. a otevřená slovenská pobočka Slavex IF Slovakia v Pezinku jako sesterská organizace.

V roce 1996 začala firma Slavex vývoj a výzkum v oblasti odstraňování škodlivých plynných emisí, jmenovité desulfurizace spalin, které vznikají při spalování tuhých fosilných paliv. Investice do vývoje, projektování a výroby odsiřovacích technologií se pohybovaly v řadě desítek milionů korun. Výsledkem této aktivity byla odsiřovací technologie s vynikající účinností, která dokáže odstranit kyselé složky z tuhých fosilných paliv na 99%, (na hodnoty pod 30mg/Nm3 SOx ) na výstupu do ovzduší.

To všechno bylo v očekávání lukrativních zakázek, avšak po ukončení odsíření velkých zdrojů v České a Slovenské republice ekologizace středních a malých zdrojů byla odložena na pozdější termín. Až vstupem České a Slovenské republiky do Evropské unie a zpřísnění emisních limitů očekáváme, že firma Slavex obdrží v následujících letech zakázky na odsíření dosud nezekologizovaných provozů.

V prosinci 2006 podepsala firma Slavex smlouvu o dílo na odsíření 250 000Nm3/hod spalin v energetickém provozu firmy Chemes a. s. v Humenném, Slovensko. Projekční práce na tuto zakázku byly v březnu 2007 ukončené a začalo se ihned s výkopovými prácemi a stavební činnosti. Montáž technologie začala v květnu a dokončená byla 15. prosince 2007. Začátkem roku 2008 byly provedené individuální a kompletní zkoušky a provoz odsíření byl odevzdán do trvalého provozu 5. března 2008.

Instalace byla úspěšná, bylo prokázáno, že mokrá vápencová vypírka nemusí být finančně náročná. Po technické stránce bylo potvrzeno, že mokrá odsiřovací metoda je jednoduchá, bezproblémová, nenáročná na obsluhující personál a to všechno při dosažení až 98% účinností.

V oblasti odstraňování tuhých emisí realizovaly naše firmy řadu instalací. Koncem roku 2007 Slavex Praha podepsala se SES Tlmače smlouvu na dodávku tkaninového filtru pro elektrárnu Bocamina, Chile. Elektrárna bude produkovat 350 MWE energie v jednom kotli. Náš filtr, který je ve stádiu výroby a předmontáže bude odlučovat tuhé emise z 1.500.000 Nm3 spalin na garantovaných 20 mg/Nm3 .