Suchá metoda odsíření

Je z metod používajících vápno (méně vápenec) investičně a finančně nejdostupnější. Suchou metodu lze aplikovat u převážně většiny případů spalování tuhých paliv bez změny stávajícího odlučovače tuhých částic. Nevýhodou této metody je však velmi nízká účinnost, která se pohybuje u většiny aplikací v hodnotách do cca 50%. Obecně lze injektovat sorbent jak do topeniště zdroje, tak do potrubí spalin.

Vzhledem k nízké účinnosti je možné použít tuto metodu pouze ve speciálních případech, popřípadě jako intenzifikaci dalších souvisejících technologií.